Pakalpojumu cenas

Psihologa konsultācija (50 min) - 15 €

Psihologa konsultācija ar EMDR terapiju (90 min) - 20 €

Psihologa konsultācija ar ®Theraplay aktivitātēm (The Theraplay Institute reģistrēta pakalpojuma zīme, 3330 Old Glenview Road, #8, Wilmette, IL 60091) (40-60 min)  - 20 €

Karjeras konsultācija (50 min) - 10 €

Atzinuma par konsultācijas procesu sastādīšana 50 €

Psiholoģiskā izpēte (60 min) - 25 €

Indivīda personības izpēte ar atzinuma sastādīšanu 25 € x 5 - 6 konsultācijas = 125 - 150 €

Indivīda intelekta izpēte ar atzinuma sastādīšanu 25 € x 3 - 4 konsultācijas = 75 - 100 €

Ģimenes izpēte ar atzinuma sastādīšanu- 25 € x 10 - 15 konsultācijas (atkarīgs no bērnu un citu ģimenes locekļu skaita) =  250 - 375 €

Atbalsta grupas vadīšana (120 min) sākot no 100 €  plus ceļa izdevumi

Sociālā rehabilitācija dzīvesvietā no vardarbības cietušam bērnam vai pieaugušajam ar Sociālā dienesta nosūtījumu bez maksas, apmaksā Latvijas bērnu fonds

Sociālā rehabilitācija dzīvesvietā no vardarbības cietušam bērnam vai pieaugušajam bez Sociālā dienesta nosūtījuma 15 € (60 min.) - 20 € (90 min ar EMDR terapiju)

Psihologa lekcija (120 min) sākot no 100 €  plus ceļa izdevumi

Psiholoģiskas lekcijas sinhrona tulkošana no krievu vai vācu valodas pēc vienošanās

Individuāla supervīzija speciālistam - 15 €